ETİKETLER

İLGİLİ YAZILAR

PAYLAŞ

SUSTU SARKILAR

Sustu mâtem şarkıları, sustu ebedi titreyişler…
Ve başladı mabedimin bitmez yangınları.
Üşüyen ruhumdur, değildir donuk satırlarım.
Sanma arz-ı haline sığınışım çaresizliğimden,
Sanma kavuşmayı câna mâlik kılan bîhaber.

Sustu mâtem şarkıları, sustu ebedi titreyişler…
Eriyen bedenimdir, değildir çorak topraklarımın can suyu .
Sanma duymuyor zifirin sahibi,
Sanma bîhaber arşın ve yedi kat serencâme göğün sahibi.
Susan şarkılar değil mâtem dolmuş kalemimdir bu gece…
Bir ebedi sabra adanmış dilimdir susan…

Sustu mâtem şarkıları, sustu ebedi titreyişler…
Yanık buğday taneleridir şimdi secdemde buğulanmış gözyaşlarım.
Prangalara vurulmuş iblislerin raksıdır kapında çalan ve hiç durmak bilmeyen..
Sanma satırları hüzne boğanlar bundan bîhaber,
Sanma dualarını arşa yollayanlar gizlice değildir şairler,
Ve sanma seher vakti içli içli yakaranlar  değildir kalemi elden bırakmayanlar.

Sustu mâtem şarkıları, sustu ebedi titreyişler…
Sustu 40 yılın hatrını bir fincan kahveye borç sayanlar,
Sustu çektiği acıları dünyaya kefaret sayanlar,
Sustu insîn ve insanın şerrinden kalemin ve kağıdın yaratıcısına sığınanlar…
Değildir sevgilisi bozbulanık sellere nehir olmuş gözyaşlarını akıtanlar,
Değildir renkleri unutanların ve gökyüzünü hiç görmemişlerin hâli hâl.
Ağaçlara dilekleriyle birlikte umutlarını da bağlayanların raksıdır kapında çalan ve hiç durmak bilmeyen…

Sanma sustu mâtem şarkıları,
Sanma sustu ebedi titreyişler.
Bir müphem bekleyişe adandı dualar ve satırlar…

Sanma sustu mâtem şarkıları, sanma sustu ebedi titreyişler….